Show translate page
Banner

6 saker som bara Jesus kan göra

Jesus gör väldiga anspråk på att vara ENDA vägen till Gud, att ingen kan nå frälsning annat än genom honom. Vad är det då som är så speciellt med Jesus? Vad är det som bara han kan ge till dig?

1. Han kan förlåta dig
Bibeln berättar att den yttersta orsaken till att ondskan och orättvisan finns i världen är synden. Synden är en ond egoistisk kraft som är verksam inom människan och bryter ner den plan som Gud har för människan. Alla människor har varit delaktiga i synden på något sätt. Vi har syndat mot Gud och mot varandra. Jesus har tagit bort våra synder genom att han dog för vår skull på korset. När du kommer till honom kan du få förlåtelse för all din synd på ett sätt som ingen annan kan ge. Bibeln säger att när Jesus förlåter dig blir du vit som snö i ditt innersta. Du blir en ny skapelse inför honom. Det kan ingen annan än Jesus göra för dig

Läs mer i Bibeln själv: Efesierbrevet 2:1-2; Romarbrevet 3:23; 1 Johannes brev 1:9-10; 2 Korintherbrevet 5:17

2. Ge dig en plats i Guds familj
När du fått förlåtelse blir du ett Guds barn. Du blir en del av Guds familj. Ingenting går upp mot att veta att man tillhör Gud. Han kan ge dig hjälp, tröst, styrka och utvägar i alla livets situationer. Det kan ingen annan än Jesus göra för dig!

Läs mer i Bibeln själv: Johannes evangelium 1:12-13; Romarbrevet 8:15-17, 31-33

3. Ge dig gemenskap med din himmelske pappa
Herren säger i bibelordet att jan aldrig ska svika eller överge dig. Jesus lär oss att när vi tar emot honom i våra hjärtan blir Gud vår himmelske fader. Gud är större och starkare än någon eller något annat. När vi har honom på vår sida i livet kan vi alltid övervinna varje omständighet som vill stjäla eller bryta ner våra liv. Gemenskapen med honom ger oss rätt att be till honom som barn ber sina föräldrar om hjälp och han har lovat att svara oss. Det kan bara Jesus åstadkomma!

Läs mer i Bibeln själv: Hebréerbrevet 13:5-6; Johannesevangeliet 10:10; Matteus evangelium 7:7-11

4. Ge hälsa till ande, själ och kropp
När Jesus dog för oss på korset dog han inte endast för att våra synder skulle kunna bli förlåtna men även för att vi skulle helas från alla sår vi har både själsligt (mentalt, känslomässigt) och kroppsligt. Bara Jesus kan ge ett fullkomligt helande!

Läs mer i Bibeln själv: Jesaja 53:4-6; 1 Petrus brev 2:24-25

5. Ge evigt liv
Genom att Jesus uppstod från det döda övervann han döden. Bibeln säger att människan är skapad för evigheten, men att hon genom synden missat den dimensionen av sitt liv. När du tar emot Jesus i ditt liv får du tillbaka den gåvan. Även om du dör kommer du att fortsätta att leva genom att också du uppstår till evigt liv. Det betyder inte att du kommer att sväva omkring på ett moln och spela harpa, men att du ska bo på en ny jord och en ny himmel där rättfärdighet (rättvisa, godhet) bor. Det livet kan bara Jesus ge!

Läs mer i Bibeln själv: Johannes evangelium 5:24-30; 2 Petrus brev 3:13; Johannes uppenbarelse 21

6. Ge dig verklig mening i livet
Alla har vi behov av någon slags mening i livet. En människa utan mening är en mycket olycklig människa. Människor gör alla möjliga saker för att skapa mening i livet, men Jesus kan ge den verkliga MENINGEN. Du är skapad att leva i Guds planer och tankar för ditt liv. Det är en meining som bara Jesus kan ge!

Läs mer i Bibeln själv: Jeremia 29:11-14; Efesierbrevet 2:10; Psalm 139