Show translate page
Banner

Därför är givandet viktigt

Det är verkligen en stor ynnest från Gud att få vara med och anordna konferenser, möten, helandedagar och kurser för människor från hela Norden.  Jag har länge tänkt att jag skulle vilja dela några tankar om givande. Det är viktigt för vi tar ju upp en del offer, eller som man säger i andra sammanhang kollekter, i mötena. Varför gör vi det???

Arken är ett "trosprojekt", det vill säga att allt det som vi kan göra för Gud och tillsammans med honom behöver ha sitt ursprung i människors hjärtan. Vi har inga andra medel än dem som människor vill vara med och ge in i Hans verk på Arken. Just i Mirakelfestivalen lyfter vi också upp särskilda projekt som Gud lagt på våra hjärtan, utmaningar, bygget, retreatcentret, mission och hjälprojekt i andra länder m.m
Arken kan inte bäras hur som helst utan behöver bäras i hjärtat som ett gensvar till Gud, som en kärleksförklaring till honom, ett ja till hans vilja. Arken finns och expanderar år från år för att gensvaret och kärleken finns i mångas hjärtan.Vi har sagt vårt ja och många med oss utöver hela Norden fortsätter att säga sitt ja tillsammans med oss. Tack alla ni som är partner med oss utöver Norden!

Arken förs framåt genom människors gåvor och det har varit så ända sedan vi startade. Människor manas i sina hjärtan och så ger de med villighet och glädje. Gud vill inte att vi skall ge med olust och tvång.
Att få ge till Gud, bli delaktig i det som han har på sitt hjärta är för oss en stor nåd och förmån. Vi är genom vårt givande med och stärker Jesu tjänst på den här jorden. I Arken försöker vi förvalta givna medel så att de verkligen kommer till största nytta. Jag brukar säga när det gäller byggnader och inredning: enkelt, lågbudget men vackert. Jag inspirerar allt vårt folk att ha en enkel livsstil.

Jag har alltid älskat Gud sedan jag blev en kristen 1972, men jag har inte alltid förstått givandets plats. Jag var mer en så kallad privatkristen, deltog i bönegrupper och evangelisationssatsningar men var inte med och byggde något på riktigt. Att bygga något som blir starkt, stabilt, med medvetenhet om hur det andliga byggnadsverket kommer att se ut när det blir färdigt, är viktig för att man skall bli en givare. Jag kan inte mana andra att ge om jag inte själv ger. Man ger inte bara på måfå utan man vill se resultatet av givandet, därför följer jag mitt givande i bön. Jag vill att det skall gå bra, att pengarna skall komma till rätt plats vare sig det gäller församlingsarbetet, misionen, hjälpprojekt eller bygget.

Genom givandet och bönen så känner jag glädjen inom mig även om jag ofta ger till saker som ligger utanför Arken.Om man knäpper iväg en femma i skogen så bryr man sig inte om vad som händer med den, men när man ger större summor vill man att det skall lyckas och fullbordas.
Mitt givande rör sig inte enbart inom ramarna för Arkens verksamhet, men för mig är det viktiga att det som Gud gett oss att förvalta tas hand om på bästa sätt. Det är ju för det som Gud gett oss ansvar som vi också har vårt första förvaltarskap. Arken och alla dess grenar är nummer1 för mig när det gäller mitt givande.

Först i början av åttiotalet förstod jag välsignelsen av tionde. Innan dess gav jag bara sporadiska gåvor. Tiondet av alla inkomster tillhör Gud. Varför? Jo, för att han alltid skall kunna vara vår källa till allt. När jag ger tionde så bekänner jag mig till Gud som min källa för all ekonomi. Jag förväntar mig att han skall vara det som han lovat; min försörjare. Då får han äran i allt gott som sker i mitt liv, vare sig det är arbete, löneförhöjning, oväntade pengar eller annat. När man har Gud som sin källa så har man skäl enligt Jesu undervisning att leva utan bekymmer och oro. Tiondet skall alltid ges till Guds församling. När man ger tränar man sig i att lyssna till Gud, att låta sig ledas av honom. Bibeln säger att man inte skall träda fram inför Gud med tomma händer. Givande när det gäller pengar är ett sätt att tjäna Gud, och visa sin kärlek till honom. Evangelium är gratis, men att föra ut evangelium kostar pengar. Byggnader, löner till anställda, hjälpprojekt, marknadsföring, böcker och broschyrer. Listan kan göras lång.

Utan kärleken från Guds folk kan vi inte fullborda allt det som Gud har kallat oss i Arken. Arken är ju inte enbart en lokal församling utan Arken skall betjäna Kristi kropp, här i Norden och ut över världen. Nu står vi inför stora atmaningar. Gud har kallat oss att starta ett vårdhem, retreater och läger. Vi arbetar nu på att kunna köpa ett center i Åkersberga. I Arken är vi drygt 500 medlemmar, men vårt arbete är så stort att om vi tänkte naturligt skulle vi behöva vara flera tusen. Varje månad får vi ta våra "fiskar och bröd" och lyfta dem inför Gud och be att han välsignar dem. Gud har under dessa dryga 20 år alltid varit god och trofast.

Låt kärleken till Jesus vara med i ditt givande. Se det som en nåd att få vara med och ge till honom. Vi skall bära frukt som blir bestående. Mycket som vi köper går sönder eller förlorar sitt värde efter några år, men det som vi gör för Gud och det som vi ger till Gud har evighetsvärde. Du kommer att stå en dag och höra Jesus säga tack till dig. Du kommer att få se hundratals ansikten som du aldrig mött, men som blivt hjälpta och räddade genom din generösa gåva. Öppna ditt hjärta mer när det gäller ditt givande. Bli delaktig i Arkens tjänst för Gud. Vi är tacksamma för alla som vill vara med!

Linda Bergling, andrepastor i Församlingen Arken