Show translate page
Banner

Särskilda behov


Helandesöndag i Församlingen Arken är en kväll där du som har behov av helande i kropp och själ skall kunna komma och vara i Guds härlighetsnärvaro och ta emot ifrån Jesus allt det goda han har för dig.

Behov av stöd i mötet
Vi önskar att du som har särskilda behov ringer oss på telefon 08-588 840 00 eller skickar en e-post till info@arken.org inför ditt besök. Detta önskar vi, om du har behov av en vilstol under mötet, eller om du har rest långt för att komma hit, eller om du skulle ha behov av förbön under mötets gång. Då vill vi avskilja förebedjare för dig.

Vittnesbörd
Mötet på Helandesöndag är ett långt möte där vi tar ordentlig tid till förbön. Du behöver inte stanna hela tiden, men vi vill gärna höra från dig antingen i mötet eller att du skickar in ditt vittnesbörd per post eller till info@arken.org  om vad Gud har gjort i ditt liv.

Mötets olika delar
I våra Helandemöten lovsjunger och tillbeder vi Jesus, har en kort inledning av mötesledaren som också inspirerar kort inför en gåva till Arkens helandearbete. Vi är beroende av att människor stödjer vårt arbete ekonomisk, eftersom Arken inte har något stöd från offentliga instanser.

Predikan och betjäning
Efter detta kommer Ordet förkunnas, för ”tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord” (Rom 10:17). Mycket tid till betjäning ges sedan, där ett team av förebedjare tjänar tillsammans med tjänstegåvan.

Varmt välkommen!