Show translate page
Banner


Helandedagar i Mölndal


Återkommer med datum

Det finns ett enormt behov hos människor att få bli "doppade" i Guds kärlek. Dessa flödesdagar är en sådan möjlighet. Under dagen växlar vi mellan bön och undervisning. Kursavgift och anmälan.


Kursprogram

•Registrering av deltagarna.

•Vi hälsar alla välkomna och berättar vad som kommer att ske under dagen

•Lovsång

•Vi löser ut Guds kärlek över deltagarna. Alla ”läggs i blöt” i Guds kärlek

•Alla förebedjare överlåter sig till tjänst (Joh 13)

•Undervisning - om fruktan och hur man kan bli fri från den - om förlåtelse - om själens helande - om fysiskt helande

•Deltagarna skriver ner vad de är rädda för

•Förebedjarna bryter makten av fruktan

•Deltagarna skriver ner namnen på personer de behöver förlåta och eventuell synd de vill bekänna, utifrån vad den helige Ande visar.

•Förebedjarna ger avlösning i enlighet med 1 Joh 1:9. Förebedjarna bryter mörkrets makt.

•Kollektiv bön för själens helande - fysiskt helande - nytt liv utifrån profetiska ord från Bibeln

•Undervisning om hur man behåller helande

•Information om material som rekommenderas för fortsatt helande och upprättelse

De lappar som skrivs blir inte lästa av någon.


Tider

Helandedagen pågår från kl 10.00 – 17.00. En lunchpaus på 1 timme och två kaffepauser ingår.


Anmälan

Du anmäler dig bokbordet vid våra möten i Mölndal eller genom att ringa till Arken i Mölndal.

Telefon: 076-848 14 90 tisdag kl 10-12 , endast tisdagar som vi har telefon tid, du kan även nå oss via vår mailadress goteborg@arken.org

Avgift

Kursavgiften är 450 kronor/person. Lunch och kaffe ingår i priset.

Ange "Helandedag Mölndal" + datum på inbetalningen Bg 549-7748,
Obs nytt bg nr


Inbetalning av kursavgifter eller gåvor

Sverige bankgiro 549-7748, Nytt bankgiro

Danmark Danske Bank: 9570 8984220
Finland Sampo: 800013-70845431
Norge Dnb: 7874.07.00781

För att kunna betala från utlandet till oss, behöver du följande uppgifter:

Handelsbanken
Box 2063
196 02 Kungsängen

IBN: SE 33 6000 0000 0001 0731 0368
SWIFT: HANDSESS