Show translate page
Banner

Vittnesbörd


Jesus gör under än idag och människor får bönesvar och upplever helanden till kropp och själ.

Dela med dig av det goda Herren har gjort för dig, så får många glädja sig. Tack på förhand!

Mejla till hc@arken.org

 

Jag fick läkedom från djup smärta

by Åsa Dahlberg | nov 19, 2012
Helandedagarna berör många människor varje månad. - Jag fick läkedom från djup smärta och läkedom i inre sår. Fick lämna det gamla hos Jesus och det gör inte ont längre, vittnar en av deltagarna. Läs fler vittnesbörd.

Vittnesbörd från Helandedagar 12-14 november 2012
Några av deltagarna vittnar om vad Jesus gjort under dessa dagar.

Vad var ditt behov när du kom?

Trött och sliten i mitt inre.

Vad gjorde Jesus och DHA smörjelse genom förbönen och betjäning?

Löste upp knutar och oförlåtelse som jag hade i mitt liv och lyfte av tunga bekymmer och bördor.
Fick möta Jesu kärlek som löste mig på min insida. Fick mycket uppmuntrande ord som stärkte min tro och fick bekräftelse på det Herren talat tidigare.
Skillnad efteråt, fri och lättad i mitt inre. _______________________________________________________________________________________
Vad var ditt behov när du kom?

Att få ett möte med Gud, till ande , själ och kropp.

Vad gjorde Jesus och DHA smörjelse genom förbönen och betjäning?

Jesus helade min rygg som jag haft mycket smärta i och fick en djup beröring i min själ och ande. Fick en profetia om den kallelse som låg i mitt hjärta att ta hand om människor i min närhet tillsammans med min fru.
Fick uppleva kraften av bön i tungor, starkheten i Herren - han kommer att leda i framtiden.

________________________________________________________________

Vad var ditt behov när du kom?

Att få helande till min själ och få uppleva mer av Guds kärlek.

Vad gjorde Jesus och DHA smörjelse genom förbönen och betjäning?

Fick läkedom från djup smärta och läkedom i inre sår. Fick lämna det gamla hos Jesus och det gör inte ont längre. Fick uppleva Jesu underbara kärlek - jag är alltid älskad. Förr var jag tyngd av bördor nu är jag lättad, Tack Jesus.
__________________________________________________________________________________________
Vad var ditt behov när du kom?

Bli fri från fruktan få ta emot frid och glädje.

Vad gjorde Jesus och DHA smörjelse genom förbönen och betjäning?

Blev löst från fruktan och uppgivenhet och stress och dödsfruktan. Fick uppleva frihet och Jesu underbara kärlek, jag är alltid älskad. Fick uppleva stor frid till kropp och själ och ande. Tack Jesus. Herren är min glädje och starkhet.
__________________________________________________________________________________________