Show translate page
Banner

Vittnesbörd


Jesus gör under än idag och människor får bönesvar och upplever helanden till kropp och själ.

Dela med dig av det goda Herren har gjort för dig, så får många glädja sig. Tack på förhand!

Mejla till hc@arken.org

 

- Idag såg jag mig i spegeln för första gången på länge...

by Åsa Dahlberg | sep 21, 2012
Jesus fortsätter att göra sitt helandeverk i människors liv. Under Helandedagarna i september fick många uppleva Guds kärlek på ett påtagligt och genomgripande sätt. Läs vittnesbörd.

Vittnesbörd från helandedagar 17-19 september

Vad var ditt behov när du kom?
Ville bli fri från förkastelse och självhat. Ville också veta vilken uppgift jag har för Jesus.

Vad gjorde Jesus och DHA smörjelse genom förbönen och betjäning?
Jesus helade mig från sår från barndomen, och påminde mig om goda minnen. Jag har blivit påmind om att Jesus älskar mig och att jag är värdefull. Jag har fått en ny tro på att Jesus vill mig det bästa - inget second hand här inte!
Idag såg jag mig i spegeln för första gången på länge, och det gick bra. Nu förstår jag att jag är älskad och värdefull

Anita Svensson

---------------------------------

Vad var ditt behov?
Komma närmare Jesus. Att spärrar i min Gudsrelation skulle tas bort.

Vad gjorde Jesus och DHA smörjelse genom förbönen och betjäning?
Jesus har fått möta mig med sin kärlek och jag har fått bekräftelse på att jag är älskad och att han vill använda mig som jag är. Allt som stod i vägen är krossat och förgånget, jag har fått mött hans barmärtighet och upplevt hans kärlek.

- Johan -

-------------------------------------

Vad var ditt behov?
Få uppenbarelse om Guds kärlek, hur han ser på mig, vad han har för mig.

Vad gjorde Jesus och DHA smörjelse genom förbönen och betjäning?
Jag vågade öppna mitt hjärta och ta emot han kärlek och frid. Nu känner jag mig som ny och hel istället för sårad och rädd. Jag har en bild av Gud som min pappa i mitt hjärta och inte bara i huvudet. Förut var han mer en pappa i huvudet och en domare i hjärtat.

-------------------------------------------

Vad var ditt behov?
Förlåtelse och vägledning

Vad gjorde Jesus och DHA smörjelse genom förbönen och betjäning?
Han förlät!! Jag har aldrig känt mig så här förlåten och älskad förut.
I förbönssamtalet fick jag verktyg och förståelse.

Skillnaden före och efter helandedagarna:

Jag älskar mig på ett helt annat sätt nu! Inte för att jag är så annorlunda utan för att jag vet att jag duger och att Jesus älskar mig!