Show translate page
Banner

Vittnesbörd


Jesus gör under än idag och människor får bönesvar och upplever helanden till kropp och själ.

Dela med dig av det goda Herren har gjort för dig, så får många glädja sig. Tack på förhand!

Mejla till hc@arken.org

 

- Nu är jag gladare och känner mig trygg i Herren

by Åsa Dahlberg | jun 20, 2012
Här får du del av att många vittnar om hur Jesus har helat människor och förvandlat deras förutsättningar för att leva och tjäna Gud. Läs fler vittnesbörd från Helandedagarna i april.
VITTNESBÖRD FRÅN HELANDEDAGARNA  april 2012

Jag ville få helande och upprättelse. Jag fick känna Jesu kärlek. Kände helande för kropp och själ. Jag fick ny tro och hopp. Jag fick även mera tjänstvillighet för att kunna tjäna Jesus. Jag fick vila och ro till ande, kropp och själ samt glädjeuppfyllelse.
-Marita-

Jag behövde helande för själen för att sedan kunna förmedla det vidare till andra. Gud tog bort smärtan och fyllde mig med Faderskärlek. Jag fick ny glädje och blev fylld med kärlek till Gud.Jag fick en större längtan att umgås med Gud.
-Mats -

Jag hade felaktiga band och bindningar och smärta i själen. Jag fick möta min sorg och smärta och svåra händelser i mitt liv. Jesus bröt de felaktiga band och bindningar, lyfte av smärtan och helade sår i själen. Jesus uppmuntrade mig och gav mig frid och framtidshopp. Nu känner jag stor lättnad och att jag får vara i Faderns famn som den älskade dottern.
-Tuula-

Jag behövde helande till själen, uppmuntran, kraft och mod. Jesus visade mig områden, där jag behövde hjälp. Jag fick förlåta mig själv och förstå att jag är älskad trots mina misslyckanden. Jag fick ny glädje och ny vilja att tjäna Gud.
- Anonymt-

Jag behövde möta Jesus och få helande för själen samt få ny glädje. Jesus fyllde mig med kärlek och frid. Han stärkte mitt självförtroende och gav mig nytt hopp. Nu känner jag ro och frid i själen och är mer positiv än då när jag kom.
-Anonymt-

Jag ville få förbön för sorgearbete, panikångest och fruktan. Jesus hjälpte mig att se sammanhang och orsak till mina svårigheter just nu, så att jag kan förtrösta mer på Herren. Nu känner jag mindre fruktan och kan fokusera på Jesus. Jag känner mig gladare och mer hoppfull inför framtiden.
- Anonymt-

Jag ville hitta min identitet i Jesus och bli viss om att jag är rättfärdig, godkänd och älskad av Herren. Jesus tog bort rädslan, smärta, sorg. Han mättade mig med sin kärlek och fyllde mig med frihet. Jag fick framtid och hopp. Jag fick bekräftelse att Jesus har sett och hört min längtan att komma ut till det han har för mig. Jag har kommit till större frihet, är gladare och mer trygg i Herren.
-Anonymt-


Jag ville att Gud helar min själ, så att jag kan förmedla helande till andra. Gud visade mig saker som jag inte tänkt på när jag kom. Han tog av smärtan och gav mig en ny glädje och kärlek till pappa Gud. Nu har jag en större längtan att umgås med Gud.
-Anonymt-

Jag ville hitta min identitet i Jesus och känna mig älskad av Jesus som jag är. Jesus sköljde bort rädslan, lyfte av smärtan och sorg. Jag blev fylld med kärlek och frid och fick framtid och hopp. Nu är jag gladare och trygg i Herren.
-Anonymt-


Jag ville möta Jesus till tröst och helande för min själ. Jesus fyllde mig med kärlek och frid och stärkte mitt självförtroende. Jag känner ro i själen och frid i sinnet.
-Anonymt-

Jag ville ha uppmuntran, kraft och mod. Jag fick förlåta mig själv och fick förstå att jag är älskad trots misslyckanden. Jag fick ny glädje och ny vilja att tjäna Herren.
-Anonymt-

Mitt behov var att få förbön för sorgarbete, panikångest och fruktan. Jag fick se sammanhang och orsak till mina svårigheter. Nu känner jag mindre fruktan, är gladare och mer hoppfull inför framtiden.
-Anonymt-