Show translate page
Banner
Pastorskonferens Filippinerna
Undervisning och träning av pastorer och ledare på Arkens konferenser i olika delar av världen

Bygg hundra hus for Jesus


Linda Bergling - en unik pastor, evangelist, bibellärare, visionär och inspiratör. Efter många år i heltidstjänst för Gud brinner hennes hjärta varmare än någonsin för att nå människor med Jesu kärlek och för att få se dem bli förvandlade, helade och upprättade genom Guds kraft.

Här berättar pastor Linda Bergling om hur visionen att hjälpa de nödlidande, har blivit en verklighet genom församlingen Arkens missionsarbete och hur hon nu är med och sprider undervisningen om bibliskt helande till olika länder.

Så började det
"Redan som barn upplevde jag Guds kallelse att hjälpa nödlidande och sargade människor, speciellt barnen. Efter en radikal frälsning på 70-talet började jag tjäna Jesus med iver och brand i mitt hjärta.

Vid ett speciellt tillfälle skakade Jesus om mig och ur den upplevelsen föddes Månadens Missionskassett. Jag såg ett litet, utmärglat och döende barn i en kvällstidning och jag fylldes av djup smärta och känslan av otillräcklighet. Men ur detta föddes en förvissning om att jag kunde bidra med det som jag hade fått av Gud, gåvan att predika. När jag bryter brödet, Guds ord, i undervisningen, får andra möjlighet att utrustas.

Överskottet från försäljningen av kassetterna går till att bygga 100 hus åt dem som saknar mat, kläder och husrum. När Arken startade 1986 förblev detta inte bara min privata vision utan det blev grunden i Arkens missionsarbete. Fram till idag har vi byggt över femtio hus runt om i världen".

Jesus älskar barnen
Arbetet att bygga center, skolor och kliniker pågår samtidigt som vi ger regelbundet stöd till barnen genom sponsringsprogram av olika slag. Vi vill ge praktisk hjälp men framför allt vill vi förmedla evangelium om Jesus. Barnen ska veta att källan till all hjälp de får är Jesus. Han älskar dem och har en plan för deras liv.

Genom vårt arbete vill vi också höja medvetenheten i utvecklingsländerna om barnens värde. Traumatiska upplevelser ska inte få stjäla deras framtid. Vi vet att Jesus vill hela och upprätta dem och att helandet finns tillgängligt genom hans verk på Golgata.

Många resor
Vår första missionsresa gick till Indien 1990 då vi invigde det första barnhemmet vi byggt, i Kovaipudur, och samtidigt lade vi grunden till nästa. Under åren som gått har jag gjort många resor till bl a Rwanda, Mocambique, Vitryssland, Kambodja, Isarel, Indien och Filippinerna.
Genom mina resor har Gud lett mig i kontakt med många missionsorganisationer och pastorer som har blivit våra trogna samarbetspartners.

Pastors- och ledarseminarier och helandekonferenser
Med flera av våra partners går vi in i ett djupare samarbete där vi förmedlar helandetjänsten genom undervisningsseminarier, helandekonferenser och träning av förebedjare. Jag har flera gånger undervisat på Christ Faith Fellowships årliga pastorskonferenser i Filippinerna och där har vi även anordnat helandekonferenser och tränat lokala förebedjare. Nu tillämpar de själva undervisningen och betjänar sina församlingar och det gläder mig att se hur de blir brukade av den helige Ande.

Jag har nyligen kommit hem från Indien där jag hade ett tvådagars pastorsseminarium och ett stort helandemöte i Pingstkyrkan i Kolkata. Det finns ett stort behov av undervisning om bibliskt helande och hungern efter Gud är enorm. Nu har vi ett center i Kolkata och möjlighet att nå pastorer i hela norra Indien. Ledare och pastorer behöver bli fyllda av Guds övernaturliga kraft för att orka stå i sin ansvarsställning, och det är så viktigt att de får  utveckla sin egen personliga Gudsrelation.

Jag ser verkligen fram emot det Gud ska göra genom Arkens helandetjänst ut över hela världen. Behoven av helande på själens område är enorma och pastorer och ledare behöver redskap för att möta människors nöd och föra dem till Jesus, läkaren.

Pastor Linda med missionskassett - så började missionsarbetet 1986.

 Linda m missionskassett

Missionsresa Coimbatore 1990
Den första missionsresan till Indien 1990

Linda ber för barn i Indien 1990
Barnen ska få en ny framtid och ett hopp

Linda med barnen i Rwanda 2001 
Med barnen i Rwanda 2001

Klinik och skola i Mocambique 2001
Arken bygger sjukvårdsklinik och skolor i Mocambique 2001

Pojkhem Somanur 2003

Pojkarna i Kovaipudur
Pojkhem i Somanur och Kovaipudur Indien 2003.

Pastorskonferens i Nagpur
Pastorskonferens i Nagpur, Indien 2005.

Linda möter borgmästaren i Surigao 2006
Möte med borgmästaren i Surigao 2006

Linda förbön Filippinerna
Undervisning och förbön för 1000 pastorer på Filippinerna 2006.

Kliniken Filippinerna 2008 
Pastor Linda inviger hälsokliniken i slumområdet Inayawan, Filippinerna 2008

Linda med pastorer i Nepal 2009
Linda med pastorer i Nepal under ett seminarieum 2009.

Helandekonferens i Israel
Helandekonferens i Israel 2009.

Helandekonferens på Filippinerna 2010
Helandekonferens på Filippinerna 2010.

Linda i flödesbön Filippinerna

Med samarbetspartners Edgar och Edna Bantigue
Pastor Linda med samarbetspartners på Filippinerna Edgar och Edna Bantigue.

Linda ber på pastorsseminarieum Kolkata 2013
Pastorsseminarium i Kolkata 2013.

Helandemöte Kolkata 2013

Invigning av utvecklingscenter i Kolkata 2013

Utvecklingscentret för flickor i Kolkata 2013
Invigning av utvecklingscenter för flickor i Kolkata 2013.