Show translate page
Banner

Mer information om att vara fadder

Välj "ditt land och ditt barn"
Du kan välja från vilket land ditt fadderbarn/grupp av barn ska komma. När du anmält dig som sponsor skickar vi ett brev till dig med ytterligare information, foto på barnet/barngruppen och inbetalningskort.

Du kan välja att sponsra barn från följande länder: Filippinerna, Guatemala, Indien, Kambodja, Mongoliet, Mocambique, Nepal, Rwanda, Ryssland (S:t Petersburg), Uganda och Vitryssland.

Samarbetsavtal
Vi bygger långa och stabila relationer till våra samarbetspartners i olika länder. Våra samarbetsavtal innehåller ett genomarbetat barnsponsringsprogram.

Regelbunden information via nyhetsbrev
Som fadder/sponsor får du vårt nyhetsbrev Missionsnytt 4 gånger per år (var tredje månad) med information om våra missionssatsningar t ex resor, nya projekt och konferenser. Du får också korta vittnesbörd om arbetet bland barnen i våra olika projekt och reserapporter från aktuella länder. Från vissa länder sänder barnen teckningar och korta brev som vi förmedlar till dig. Önskar du mera utförlig information om det land där ditt barn bor eller mera information om barnet/barnen kommer den att finnas tillgänglig via vår hemsida. Har du tillgång till internet vill vi gärna ha din e-mailadress så vi regelbundet kan skicka de senaste rapporterna från "ditt land".

Matfadder

Matfadderinformation

Välkommen att anmäla ditt intresse på mission@arken.org eller ring oss på telefon 08-588 840 20.